+420 777 107 807
  • Střešní záchytný systém

Ve spolupráci s italskou firmou Rothoblaas Srl. provádíme dodávky a montáže střešního záchytného systému.

Aby se zabránilo riziku pádu při výkonu prací ve výškách, používají se kotvící zařízení, která lze instalovat jak na nové budovy, tak na stávající budovy, na kterých je prováděna renovace zastřešení. Tato zařízení musí splňovat požadavky normy EN 795 "Prostředky ochrany osob proti pádu - kotvící zařízení", souvisejících norem EN a jejich následujících aktualizací.

Kotvící zařízení je rozděleno na 5 typů:

  • Typ A - Kotvící zařízení s jedním nebo více kotvícími body, které je upevněno ke konstrukci.
  • Typ B - Kotvící zařízení s jedním nebo více kotvícími body bez potřeby upevnění ke konstrukci.
  • Typ C - Kotvící zařízení, které využívá flexibilní vedení
  • Typ D - Kotvící zařízení, které využívá pevné vedení.
  • Typ E - Kotvící zařízení pro použití na plocách se sklonem 5°, kde účinnost vychází výhradně z hmotnosti a z tření mezi samotným zařízením a povrchem.

Naše nabídka záchytných systému je určena pro všechny typy střech. Je potřeba zmínit kotvící zařízení pro šikmé střechy, které v současné době patří k nejlepší a cenově nejvýhodnějším produktům na trhu.

Kotvící zařízení pro šikmé střechy

Coppo

COPPO - kotvící bod pro trapézové plechy, nebo plechové šablony Lindab, Satjan

Siank

SIANK - kotvící zařízení pro falcovanou střešní krytinu. Kotvící bod lze použít jako samostatný nebo průběžný při použití permanentního lanového systému.

Siankint

SIANKINT - kotvící zařízení pro falcovanou střešní krytinu. Kotvící bod lze použít jako samostatný nebo průběžný při použití prmanentního lanového systému.

Siank four

SIANK 4 - kotvící zařízení pro falcovanou střešní krytinu. Kotvící bod lze použít jako koncový v kombinaci s tlumičem pádu pro permanentní lannový systém.

Hook evo

HOOK EVO - samostatný kotvící bod pro sedlové střechy. Vyznačuje se snadnou instalací pod střešní tašky.

Hook evo 2

HOOK EVO 2.0 - samostatný kotvící bod pro sedlové střechy. Vyznačuje se snadnou instalací pod střešní tašky. K dispozici ve třech výškách, aby se přizpůdobil tloušce izolace, latí a tašek.

Hook

HOOK - samostatný kotvící bod pro sedlové střechy. Vyznačuje se snadnou instalací pod střešní tašky. K dispozici ve třech výškách, aby se přizpůsobil tloušce izolace, látí a tašek.

Slim

SLIM - univerzální kotvící bod pro konstrukce malých rozměrů. Může být instalovaný do trámů od minimálních rozměrů 38 x 68 mm až do neomezené šířky. Lze použít i jako jistící hák pro žebříky.

Loop

LOOP - univerzální kotvící bod pod tašky. Snadná a rychlá instalace. Ideální pro instalace na střechách historických center.

Kotvící zařízení pro ploché střechy

Tower

TOWER - praktický kotvící sloupek zajišťovacího vedení pro dřevěná, betonová a ocelová zastřešení. Výška sloupku od 300 až po 900 mm, aby se přizpůsobila různým tloušťkám izolace zastřešení. Při použití permanentního ocelové ho lana může být vzdálenost mezi jednotlivými sloupky až 15 m.

Kotvící zařízení pro trapézové a sendvičové konstrukce

Trapo

TRAPO - praktický kotvící sloupek zajišťovacího vedení pro trapézové plechy. Umožňoje upravit výšku ukotvení v závislostu na tloušťce tepelné izolace.

Zajišťovací vedení se zátěží

Block

BLOCK - držáky zajišťovacího vedení se zátěží. Navrženo pro ploché střechy se sklonem do 5°. Instalace nevyžaduje vrtání do střešní konstrukce.

Kotvící zařízení pro svislé plochy

Kite

KITE - kotvící bod do dřevěných betonových a ocelových konstrukcí. Vyroben z jednoho kusu bez svařování. Rychlá a snadná instalace.

Aos

AOS - univerzální kotvící bod pro ploché a svislé povrchy. Otočné očko 360°.

Kotvící zařízení pro práci ve výškách a v závěsu

Wing

WING - kotvící bod pro práci ve výškách a vzávěsu.

Wing 2

WING 2 - kotvící bod pro práci ve výškách.

Mobilní kotvící zařízení

Mobile

MOBILE - mobilní kotvící bod. Může být namontován a demontován jednoduchým a rychlým způsobem, aby zajistil dočasný bezpečný přístup na zastřešení.

Rod

ROD - mobilní kotvící bod pro ocelové konstrukce.

Zdroj: Solutions for Safety Rotho Blaas Srl, Via dell´Adige, Cortaccia Italia (www.rothoblaas.com)